שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
צרו עמנו קשר
checked

אסטמה על רקע תעסוקתי

נחשפתי לחומרים מסוכנים בעבודתי אך איני יכול להוכיח את היקף חשיפתם?


בית הדין הארצי קבע כי במקרים מתאימים ניתן לבחון קיומו של קשר סיבתי בין תנאי העבודה לליקוי גם באמצעות חוות דעתו של המומחה הרפואי כאשר קיימת תשתית עובדתית לחשיפה לחומרים מזיקים ורק היקף החשיפה אינו ברור לחלוטין.

עבל (ארצי) 4834-01-12‏ ‏ כהן בנימין נ' המוסד לביטוח לאומי

לראש העמוד לראש העמוד

למרות שלא הוכחה מה היתה דרגת החשיפה לחומרים מסוכנים הסכים הביטוח הלאומי למנות מומחה רפואי בשאלת הקשר הסיבתי. האם אחרי המלצת המומחה הוא יכול לדרוש כי אוכיח את רמת החשיפה?

בדרך כלל בשלב זה בית הדין כבר לא יאפשר לו זאת. בית הדין הארצי דחה את בקשת הביטוח הלאומי לבצע השלמות עובדתיות לאחר מינוי המומחה הרפואי. בית הדין הסתמך על ההלכה הפסוקה לפיה כאשר קיימת תשתית עובדתית לחשיפה לחומרים מזיקים, ורק היקף החשיפה אינו ברור לחלוטין, קיימת אפשרות למינוי מומחה על סמך הנתונים העובדתיים הקיימים. ומכאן קבע כי לאחר שנשמעו ראיות ביחס למאפייני עבודתו של המבוטח, ולאחר שהסתיים שלב ההוכחות ניתנה הסכמת המוסד לביטוח לאומי למינוי מומחה רפואי, וזאת על סמך עובדות שיקבע ביה"ד לאור מכלול החומר שהובא בפניו והעדויות. בהסכמה זו הביע המערער את עמדתו כי הובאה תשתית עובדתית מספקת בעילת המיקרוטראומה, וכי אין צורך בהשלמה עובדתית כלשהי טרם העברת עניינו של המשיב למומחה-יועץ רפואי. כך נפסק בעבל (ארצי) 12074-07-14‏ ‏ המוסד לביטוח לאומי נ' איתן גטיה

לראש העמוד לראש העמוד