שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
צרו עמנו קשר
checked

תאונות שונות


ככלל, לא די בנזק כדי לקבוע את אחריותו של גורם כלשהו לתאונה. לצורך ביסוס האחריות יש להוכיח התקיימותם של שלושה יסודות: (1) חובת זהירות (2) הפרת חובת הזהירות (3) גרימתו של נזק כתוצאה מהפרת חובת הזהירות.
 
חובת זהירות הינה, כשמה, חובה להיזהר מפני פגיעה בזולת. שאלת קיומה של חובת הזהירות הינה שאלה משפטית המבוססת על היחסים שבין המזיק לניזוק, אך אין כל חובה ליחסים מיוחדים או אף להיכרות בין הצדדים. כך, חב, ככלל, מעביד חובת זהירות כלפי עובדו, בעל עסק כלפי לקוחותיו ואף שני זרים אחד כלפי השני באם מעשיהם עשויים להשפיע זה על רעהו. לאחר ביסוס חובת הזהירות על הניזוק להוכיח את הפרתה ע"י המזיק. לדוגמה, בעל בית מלאכה אשר הותיר מסמרים פזורים בכניסה לבית העסק. מאחר ובעל העסק אחראי לבטיחות המקום עבור לקוחותיו, הרי שבהשארת מסמרים פזורים על רצפת המקום תוך סיכונם של הלקוחות מהווה הפרת חובת הזהירות הנ"ל. לבסוף, נדרשת הוכחתו של גרימת נזק כתוצאה מהפרתה של חובת הזהירות. אם נחזור לדוגמת המסמרים, הרי שאם יגרם לניזוק נזק כתוצאה מן המסמרים הפזורים הרי ששלושת היסודות התקיימו וטענת הניזוק בדבר רשלנות תהא בעלת בסיס משפטי.