שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
צרו עמנו קשר
checked

תקיפה

תקיפה הינה עוולה נזיקית וזאת בהתאם לקבוע בפקודת הנזיקין. לפי הגדרתה, תקיפה הינה שימוש בכוח, במתכוון, נגד גופו של אדם, במישרין או בעקיפין, שלא בהסכמתו. לפיכך, הכאתו של אדם, שימוש בחומר נגד גופו של אדם, ואף איום לעשות כן, יהוו, ע"פ רב, תקיפה ע"פ הקבוע בחוק. זאת ועוד, הפסיקה הכירה אף בטיפול רפואי שניתן ללא הסכמה מדעת של המטופל כתקיפה.