שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
צרו עמנו קשר
checked

רשלנות רשויות מקומיות


בדומה לחובות המוטלות על אנשים פרטיים, אף רשויות מקומיות, כרשויות ציבוריות, חבות בחובת זהירות כלפי ניזוקים אשר נגרם להם נזק בשטח הרשות ובשל רשלנותה. בעוד חלק ניכר מתביעות הנזיקין נגד רשויות מקומיות עוסקות בתחזוקה השוטפת של מדרכות וכבישים, תחזוקתם ובטיחותם לעושים בהם שימוש, הרי שחובת הזהירות של הרשות המקומית כלפי המצויים בשטחה אינה מצטמצמת לאלו בלבד, וחלה על מגוון נזקים אשר היה על הרשות למנוע, בין אם החובה לכך קמה בחקיקה ובין אם בפסיקה. לדוגמה, בית עסק הפועל ללא רישיון וכתוצאה מכך נפגע לקוח המקום. מאחר ולא פקחה הרשות כדין על בית העסק, לא נשמרו כללי הזהירות הקבועים בחוק ונסללה הדרך לנזקיו של הלקוח. דוגמה זו משקפת את רוח דיני הנזיקין באשר לרשויות מקומיות, שכן לאלו, בנוסף לדוגמה שהובאה לעיל, אחריות לפקח על קיומם של חוקים ותקנות בשטחה.