שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
צרו עמנו קשר
checked

נפגעי פעולות איבה

פגיעת איבה תחשב כפגיעה ישירה מפעולת איבה של כוחות אויב או פגיעה שנגרמת בעקבות פעולת איבה או בקשר אליה (למשל פגיעה מנשק של האויב שהיה מיועד לפעולת איבה או מנשק שהיה מיועד למניעת פעולה כזאת), או פגיעה כתוצאה ממעשה אלימות שמטרתו פגיעה באדם בשל השתייכותו למוצא לאומי אתני. כזה הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי או שנעשה על ידי ארגון טרוריסטי (מתוך אתר המוסד לביטוח לאומי).

 

משרדנו מתמחה ביצוג נפגעים כנפגעי פעולות איבה הן בשלב ההכרה והן בשלב קביעת הנכות הרפואיות והגשת ערעורים במידת הצורך.