שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
צרו עמנו קשר
checked

האם כשמדובר במשמורת משותפת לילדים בין גיל 15 לגיל 18- חייבים האב והאם במזונות שווים?

כב' השופט שנלר בפסק דין מיום 27.8.15 הבהיר כי בעוד עד גיל 15 מחוייב האב במזונות עבור הצרכים ההכרחיים, הרי מגיל 18 ועד גיל 18 החיוב הוא מכח דיני הצדקה גם לצרכים ההכרחיים וגם לאלו שמעבר להם והחיוב הוא חיוב שווה לאב ולאם.
כאשר מדובר במשמרת משותפת כשאין שוני בזמני הטיפול בילדים, השאלה שיש לדון היא היכולת הכלכלית של כל אחד מההורים ומהו היחס בין ההכנסות הפנויות של כל אחד מהם.
אם לא קיים פער כלכלי משמעותי בין ההורים אין סיבה שלא לקבוע כי כל אחד מהם ישא באופן שווה בכל צרכי הילדים ואין מקום לחייב אחד מהם לשאת במדור או הוצאות המדור.


 לפסק הדין ראה: עמש (ת"א) 41769-10-13 פלוני נ' מ.כ.פ (קטינה).