שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
תחומי התמחות
צרו עמנו קשר
checked

  • פסקי דין ומאמרים

פגיעה בכושר העבודה של הנפגע מקנה נכות בפני עצמה

מבוטח, שעבד שנים כנהג אוטובוס, לקה בהפרעת קצב לבבית בעקבות ארוע בעבודתו אשר הוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
עקב מצבו הרפואי, רישיונו לעבוד כנהג אוטובוס נפסל ע"י משרד התחבורה.
ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי קבעה לו נכות בשיעור 20% בשל הפרעת הקצב. המוסד לביטוח לאומי עצמו ערער על קביעת הועדה. בועדת העררים נקבע כי לא נותרה לניסן כל נכות מאחר שכיום תפקוד הלב שלו תקין לחלוטין.
אנו ערערנו על החלטת הועדה, כאשר טענו בתוקף כי קביעת הנכות חייבת לקחת בחשבון את חזרתה של התופעה, ולכלול בחובה את פסילת מקצועו של הנפגע. אולם המוסד לביטוח לאומי טען כי נכות נקבעת ע"י מצב קיים ולא בשל מצב עתידי היפוטתי שאולי יתרחש ואולי לא, וכי אובדן המקצוע אינו רכיב בקביעת הנכות.
בית הדין האזורי לעבודה אימץ את טענותינו ופסק, כי  "נכה עבודה הינו מבוטח שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרו לעבודה וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעשות עבודה שבן גילו מסוגל לעשותה".
בעקבות הלכה זו, חייבת כל ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי, כאשר היא בוחנת ענינו של נפגע, לבחון לא רק את מגבלותיו הגופניות אלא גם את הפגיעה בכושר העבודה של המבוטח, אשר מהווה מרכיב מכריע בקביעת הנכות.
לפסק הדין המלא- בל 002760/08